Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Kalendasz Szkolny

Mundurki szkolne

Spis lektur

Rekrutacja 2019/2020

Nauczanie domowe

Nauczanie domowe

Edukacja domowa (inaczej: spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą) jest jedną z propozycji, jakie kierujemy do uczniów w naszej Szkole. Ten model edukacji zakłada samodzielną naukę w domu przez cały rok, a następnie zdawanie egzaminów z poszczególnych przedmiotów w Szkole. Rodzice zobowiązują się do zapewnienia swoim dzieciom warunków, umożliwiających realizację podstawy programowej i konsekwentnie dbają o to przez cały rok szkolny.

 

Nauka kończy się ustnym i pisemnym egzaminem z każdego przedmiotu. Uczniowie mają obowiązek stawić się na egzaminy w terminach wyznaczonych przez dyrektora Szkoły. Jako szkoła wychowująca uczniów w wierze katolickiej kładziemy szczególny nacisk na formację religijną, toteż w każdej klasie przewidziany jest egzamin z katechizmu.

 

Procedury spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą zawarte są w Instrukcji, dotyczącej spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą. Rodzice są zobowiązani do dokładnej analizy tego dokumentu oraz podpisanie zgody na wszystkie zawarte w nim warunki.

 

Aby uzyskać zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, wskazującą na brak przeciwwskazań do spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • wniosek do dyrektora Szkoły oraz stosowne oświadczenie.

Od 2016 roku wspłpracujemy z Centrum Rozwoju Edukacji "Alfa i Omega". Jest to Polska Szkoła Internetowa wspierająca uczniów przebywających poza granicami Polski i realizujących tzw. nauczanie domowe. Szczegółowe informacje na stronie: www.polskaszkolainternetowa.pl

Bądź z nami
aktualności i informacje
Logowanie
przejdź do swojego konta
Przejdź do konta