Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Kalendasz Szkolny

Mundurki szkolne

Spis lektur

Rekrutacja 2019/2020

Projekt

„Zdrowsi dla naszych dzieci”

 

 

 

Tytuł projektu: „Zdrowsi dla naszych dzieci”

Działania 05.04. Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wnioskodawca: Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajkowe” Joanna Brzozowska

Partner: Fundacja Edukacyjno-Wychowawcza „Arka Noego” w Tczewie

Okres realizacji projektu: 2018-06-01 - 2019-06-30

Wartość projektu: 157 659,10 zł

Wkład własny: 5%

Grupa docelowa projektu: 35 osób w wieku aktywności zawodowej – pracownicy i współpracownicy Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Bajkowe” oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Tczewie

Główne działania:przeprowadzenie badań dodatkowych profilaktycznych pracowników przedszkola i szkoły, zakup niezbędnego wyposażenia do placówek o charakterze medyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnym eliminującego zdrowotne czynniki ryzyka w pracy, spotkania z psychologiem z zakresu profilaktyki i wypalenia zawodowego, zajęcia sportowe "Zdrowe ciało", warsztaty z zakresu edukacji i kształtowania postaw prozdrowotnych, organizacja wyjazdu o charakterze zdrowotno-rekreacyjnym, organizacja festynu o charakterze zdrowotno-profilaktycznym "Zdrowsi dla naszych dzieci" dla pracowników przedszkola i szkoły oraz ich rodzin

Rezultaty:Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (35); Liczba osób, które po opuszczeniu Programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (17)

 

 

 

 

Bądź z nami
aktualności i informacje
Logowanie
przejdź do swojego konta
Przejdź do konta