Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Kalendasz Szkolny

Mundurki szkolne

Spis lektur

Rekrutacja 2019/2020

Zasady zachowania i bezpieczeństwa

Zasady zachowania i bezpieczeństwa

Zasady zachowania i  bezpieczeństwa obowiązujące uczniów
Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio  w Tczewie

 

 1. Zajęcia dydaktyczne w szkole rozpoczynają się o godz. 7.50*. Po pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie udają się na krótką poranną modlitwę, w której uczniowie zobowiązani są uczestniczyć. Następnie udają się na przerwę. Obowiązek udziału w modlitwie wynika z charakteru szkoły do której dziecko uczęszcza.
 2. Na terenie szkoły istnieje obowiązek korzystania z szatni przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Uczeń do szkoły przychodzi w mundurku (logo mundurka musi być widoczne, mundurek ucznia jest jego ubraniem wierzchnim, które nosi przez cały czas pobytu w szkole na sobie, mundurek z krótkim rękawem może być ubierany na bluzkę z długim rękawem). Jeśli uczeń zapomni mundurka zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć ubrać mundurek zapasowy-szkolny, który otrzyma od pracowników obsługi. W ciągu tygodnia uczeń zobowiązany jest oddać wyprany mundurek.
 4. W święta i dni wyznaczone obowiązuje strój galowy (biała bluzka/koszula, granatowe/czarne/ciemne szare spodnie lub spódniczka-dziewczynki). Strój świąteczny obowiązuje podczas uroczystości/imprez szkolnych o czym uczniowie będą informowani przez wychowawcę.
 5. Dyrektor może wyznaczyć dni bez mundurka o czym poinformuje wychowawców.
 6. W szkole obowiązuje ucznia obuwie zmienne z białą podeszwą lub kauczukową ( nie dotyczy obuwia ortopedycznego).
 7. Na terenie szkoły nie nosimy nakryć głowy ani żadnego ubioru czy dodatków manifestujących przynależność klubową lub promujących niezdrowy styl życia, promujących treści okultystyczne czy zawierających wulgaryzmy.
 8. W szkole realizowany jest program zdrowego odżywiania, dlatego uczniowie do szkoły nie przynoszą słodyczy, chipsów, napojów gazowanych itp. tak, aby umożliwić dzieciom żywienie zgodne z piramidą zdrowego  żywienia. Wyjątek stanowią urodziny ucznia, może wówczas przynieść słodki poczęstunek. Wyjątek stanowią uroczystości szkolne uzgodnione z wychowawcą.
 9. Na teren szkoły uczeń nie wnosi **:

-  przedmiotów niebezpiecznych

-  wyrobów tytoniowych, w tym także e-papierosów,

- tabaki, alkoholu, w tym piwa o zawartości alkoholu 0,0% ,

- narkotyków, dopalaczy,

- napojów energetycznych,

-  napojów izotonicznych

- leków ( jeżeli uczeń przyjmuje na stałe lub doraźnie leki i musi je posiadać na terenie szkoły, rodzic zgłasza ten fakt wychowawcy).

 1. Na terenie szkoły nie można nosić makijażu ani mieć pomalowanych paznokci.
 2. Ubiór ucznia powinien być adekwatny do sytuacji, pory roku i nie wyzywający.
 3. Uczeń na terenie szkoły może nosić małe kolczyki tylko w uszach.
 4. Na terenie szkoły uczeń nie biega ( oczywiście z wyłączeniem lekcji WF),
  nie rzuca jedzeniem, nie popycha nikogo na korytarzu i zachowuje szczególną ostrożność podczas poruszania się na schodach.
 5. Na terenie i wokół szkoły obowiązuje zasada poszanowania i nietykalności cielesnej. Odnosimy się do siebie z szacunkiem i kulturą odwołując się do wartości chrześcijańskich.
 6. Podczas przerwy obiadowej w świetlicy przebywają wyłącznie uczniowie spożywający obiad.
 7. Wnoszenie telefonów na teren szkoły odbywa się na wyłączną odpowiedzialność ucznia
  i rodzica:

-uczeń na terenie szkoły nie może korzystać  z telefonów, smartfonów, tabletów ani na lekcjach ani podczas przerw,

- w przypadku, jeśli uczeń będzie korzystał z ww. urządzeń, zostaną mu odebrane, następnie pozostawione w sekretariacie. Telefon, smartfon, tablet odbiera wówczas rodzic po uprzednim kontakcie z wychowawcą,

- uczeń może sam przed rozpoczęciem zajęć oddać urządzenia elektroniczne do depozytu do sekretariatu i samodzielnie odebrać je po zakończonych zajęciach

-telefon ucznia, jeśli jest w torbie musi być wyłączony.

 1. Na terenie szkoły nie wykonujemy zdjęć i nie nagrywamy filmów bez zgody.
 2. Uczeń w trakcie lekcji nie słucha muzyki ani nie ma nałożonych słuchawek, zarówno na szyi jak i w uszach. Uczeń słucha muzyki jeśli nauczyciel uwzględnił to w prowadzonej lekcji. 
 3. Nagminne niestosowanie się do zasad zachowania i bezpieczeństwa będzie miało wpływ na obniżenie oceny z zachowania.
 4. Rodzice dokonują terminowych opłat w sekretariacie szkoły w wyznaczonych  
 5. Rodzice w sprawie uczniów z nauczycielem kontaktują się przez e-dziennik oraz w terminach wyznaczonych-konsultacje lub innym terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

 

* ze względów bezpieczeństwa karty wejściowe uczniów i rodziców zostaną zablokowane o godzinie 7.50 i odblokowane po zakończeniu zajęć przez ucznia.

**  w przypadku niezastosowania się do zasady, każdorazowo zostanie niezwłocznie przeprowadzona rozmowa z uczniem w obecności rodzica, nie później niż w ciągu dwóch dni od zdarzenia.

Bądź z nami
aktualności i informacje
Logowanie
przejdź do swojego konta
Przejdź do konta