Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Kalendasz Szkolny

Mundurki szkolne

Spis lektur

Rekrutacja 2019/2020

Opłaty

Opłaty

 

Wpisowe: 200,00 zł

 

Roczne czesne wynosi 2 400,00 zł (dwatysiąceczterysta złotych) i może był płatne:

  •  jednorazowo w terminie do 15.09;
  • w dwóch ratach po 1200,00 zł płatnych do 10.09 - I rata, do 31.01- II rata,
  • lub w 10 ratach w wysokości 240,00 zł płatnych w nieprzekraczalnym terminie do 10-do dnia każdego miesiąca w okresie wrzesień - czerwiec;

 

Wpłat należy dokonywac w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto bankowe:

BGŻ BNP PARIBAS

82 2030 0045 1110 0000 0316 9850

 

 

Zajęcia dodatkowemin:

 • języki obce,
 • zajęcia taneczne,
 • rytmika,
 • zajęcia sportowe,
 • posiłki w formie cateringu
 • zajęcia kulinarne
 • robotyka
 • galileo
 • zajęcia korekcyjne
 • zajęcia plastyczne
 • kółko dziennikarskie
 • koło szachowe
 • kółko filmowe
 • kółko matematyczne
 • Chórek szkolny

 

Zajęcia świetlicowe: 6.30 - 16.30

Bądź z nami
aktualności i informacje
Logowanie
przejdź do swojego konta
Przejdź do konta